13/12/17  Tin của trường  59
Tất cả GV thực hiện tốt theo kế hoạch
 25/04/16  Tin của trường  262
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học An Thạnh.