13/12/17  Tin của trường  156
Tất cả GV thực hiện tốt theo kế hoạch
 25/04/16  Tin của trường  357
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học An Thạnh.