Thông tin chi tiết:
Phạm Nguyên Vân Thư
Họ và tên Phạm Nguyên Vân Thư
Giới tính Nữ
Mạng xã hội