Thông tin chi tiết:
Võ Mỹ Hạnh
Tổ trưởng Võ Mỹ Hạnh
Ngày tháng năm sinh 08/05/1978
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP
Điện thoại 0937980461
Mạng xã hội